Reservationssystemet er genåbnet for booking til praksisformål - øvning og prøver i musik- og dramaturgisammenhænge.

Citat fra AU info til studerende:
Studerende må gerne benytte AU's faciliteter i forbindelse med studiestart, undervisningsaktiviteter og eksamen.
Det skal altid ske under hensyn til de gældende retningslinjer for adfærd på campus.

Vær opmærksom på, at du bedes forlade campus senest kl. 18,
med mindre der er tale om faglige aktiviteter eller programsatte introaktiviteter med tilstedeværelse af en underviser eller tutor,
eller aktiviteter arrangeret af studenterforeninger efter AU's gældende retningslinjer.

Se AU's information til studerende og medarbejdere her

lokalelaaneaftale

AU's retningslinier

Venlige hilsener.
Kaserneadministrationen


Logo


Picture
Kasernens lokaler og materielKaserneinformation

Lokalelån på Arts

Arrangementskalender

Mediearkiver


? Oprettelse ?
? Vejledning ?
? Systeminformation ?

Brugernavn
Password